Intel Wireless Bluetooth for Windows 8.1

بارگیری Intel Wireless Bluetooth for Windows 8.1

  • سازگار با سیستم عامل شما
  • بارگیری رایگان
  • در فارسی
نسخه:
19.60.0

Intel Wireless Bluetooth for Windows 8.1 بارگیری رایگان

بارگیری رایگانبرای Windows

وقتی روی بارگیری رایگان کلیک کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

  • شما به وبگاه خارجی هدایت می‌شوید تا بارگیری را به‌پایان برسانید.
  • اگر برای بارگیری با هرگونه مشکلی برخورد کردید، لطفاً .

برنامه‌های جدید